Tháp A


Block A có 25 tầng căn hộ, Vui lòng chọn tầng căn hộ để xem thiết kế chi tiết từng tầng và căn hộ


 

 

Chat ngay